03 Decembrie 2013 – Sedinta ordinara a Consiliului Local Onesti – orinea de zi


În conformitate cu art.39, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, sunteţi convocat la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău care va avea loc la sediul Consiliului Local, pe data de 03 decembrie 2013, ora12,00, cu următoarea propunere de ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2013.

Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiect pentru investiţia: ,,Extindere şi modernizare Compartiment primire-urgenţe, Spital municipal Onesti“.

Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru investiţia „Şarpantă sală sport din incinta Colegiului „Petru Poni”, municipiul Onesti”.

Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

 

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Oneşti a unui imobil în vederea organizării unui adăpost de urgenţă pe timp de iarnă.

Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

6. Proiectul de hotarare privind aprobarea cotei-părţi de 50% din valoarea chiriei pentru contractele de închiriere aferente bunurilor imobile aflate în administrarea Spitalului municipal şi unităţile şcolare din Municipiul Oneşti

Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

                                                                                               Ştefan Martin – consilier local


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/onestiul/public_html/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 21