Acţiune a polițiștilor pe raza comunelor Nicolae- Bălcescu, Strugari, Asău, Pârjol, Blăgeşti şi Ungureni

La data de 04 aprilie a.c, în baza mandatelor de percheziţie domiciliară puse la dispoziţie de către I.P.J. Prahova, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău, împreună cu cei din cadrul Poliției municipiului Bacău, Poliției orașului Buhuși și ai Sectiei 2 Poliție Rurală Moinești, au organizat o acţiune pe raza comunelor Nicolae- Bălcescu, Strugari, Asău, Pârjol, Blăgeşti şi Ungureni.

În cadrul activităților desfășurate au fost identificate ca fiind deţinute ilegal, mai multe bunuri. Astfel, la domiciliul unui bărbat de 47 de ani, din comuna Nicolae- Bălcescu, au fost identificate, o armă aer comprimat cu seria ștearsă, prevăzută cu o lunetă și 3 cutii pelete.

La domiciliul unui tânăr de 27 de ani, din comuna Strugari, polițiștii au identificat o armă aer comprimat, cu seria ștearsă, la locuința unui bărbat de 33 de ani, din comuna Asău, au fost identificate o armă aer comprimat cu seria ștearsă și o cutie pelete, iar la domiciliul unui tânăr, de 28 de ani, din comuna Pârjol, au fost identificate o armă aer comprimat cu seria ștearsă, 59 de cartuşe, și 2 cutii pelete.

La domiciliul unui bărbat, de 34 de ani, din comuna Blăgeşti, polițiștii au identificat o armă aer comprimat cu seria ștearsă, prevăzută cu o lunetă și o cutie pelete, iar la locuința unui bărbat de 47 de ani, din comuna Ungureni, a fost identificată o armă aer comprimat, fără serie.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, dosarul penal fiind instrumentat la nivelul I.P.J. Prahova.

Armele şi muniţia au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău vă informează că, pentru a putea procura arme neletale supuse autorizării, trebuie îndeplinite condițiile prevăzute la art. 57 din Legea 295/2004, privind regimul armelor și al munițiilor:

Articolul 57

Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale

(1) Cetăţenii români şi rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, precum şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale din categoriile C şi D din anexă, precum şi muniţia aferentă de la orice armurier şi, după caz, intermediar care comercializează astfel de arme: a) după obţinerea autorizaţiei de procurare potrivit alin. (4), pentru armele prevăzute în categoria C din anexă; b) după notificarea prealabilă a organelor prevăzute la art. 11 alin. (1), pentru armele prevăzute în categoria D din anexă.

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot procura, în scopul deţinerii, respectiv al portului şi folosirii, cel mult două arme neletale de autoapărare şi un număr nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevăzute în categoria C din anexă.

(3) Armele neletale prevăzute în categoria C pct. 2 din anexă pot fi procurate, în scopul deţinerii, respectiv al portului şi folosirii, numai de către sportivii şi antrenorii de tir.

(4) Autorizaţia de procurare a armelor neletale prevăzute în categoria C din anexă se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an;

b) nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie;

c) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical;

d) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, securitate naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente;

e) nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5);

f) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale şi neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.

g) au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Prevederile art. 14 alin. (2)-(4), art. 16 şi 17 se aplică în mod corespunzător pentru situaţia prevăzută la alin. (4).

(6) Dreptul de procurare a armelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se pierde, iar autorizaţia de procurare a acestora se retrage de către organul care a eliberat-o dacă titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (4).

(7) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate, încredinţate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepţia cazului în care acestea sunt depuse la structura de poliţie competentă, la armurieri sau la intermediari, în vederea depozitării ori înstrăinării.

(8) Abrogat.

(9) Procedura de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor neletale se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(10) Armele şi dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexă pot fi procurate în România de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani.

(11) Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizaţi să procure din România arme neletale supuse autorizării sau notificării prealabile, în vederea scoaterii acestora din România, în condiţiile prevăzute la art. 53 alin. (1)-(3)

Totodată, art. 342 alin. 2 din codul penal incriminează ca infracțiune deţinerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării: Deţinerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Distribuie articol
comentezi?!