Home STIRI SI NOUTATI Politic Convocare sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Oneşti pentru data de Joi, 12 Mai 2016, ora 14:00

Convocare sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Oneşti pentru data de Joi, 12 Mai 2016, ora 14:00

0
154

Vezi documentele …

H O T Ă R Â R E

privind publicitatea politică și comercială ce se face în perioada campaniilor electorale

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 12 mai 2016;

Având în vedere Expunerea de motive nr.40318/09.05.2016 a grupului de consilieri locali PSD, Avizul Comisiei pentru urbanistică, realizarea lucrărilor publice și protecția mediului înconjurător și al Comisiei pentru administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și disciplinei;

În baza Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, a Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, a Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, a Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;

În temeiul art.36, alin.2, lit.c) coroborat cu alin.5, lit.c), a art.36 alin.6 lit a), pct.(7), art.45, alin.1 şi art.115 alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1 – Se interzice publicitatea politică și comercială(bannere, panouri de afișaj, mesh-uri etc) pe domeniul public și privat al Municipiului Onești pe durata campaniilor electorale stabilite conform legii (alegeri locale, parlamentare, prezidențiale, europarlamentare, referendumuri).

 Art.2 Materialele publicitare ce se vor găsi amplasate în această perioadă vor fi ridicate de autoritatea locală prin SC Domeniu Public și Privat Onești SA și se vor păstra în custodia acesteia.

 Art.3 Nerespectarea dispozițiilor art.1 se va sancționa cu amendă contravențională de 2.500 lei și se va aplica de către reprezentanții autorităților administrației publice locale desemnați în condițiile legii, atât beneficiarului cât și firmei de publicitate.

 Art.4 Se interzice organizarea de sărbători câmpenești, spectacole, festivaluri cu diferite teme, Zilele 1-2 Mai, Zilele orașului, precum și orice alte activități cultural-sportiv-educative prin care se atribuie premii de orice natură de către autoritățile și instituțiile publice sau societățile comerciale de stat sau private, pe domeniul public și privat al Municipiului Onești(Parcul Municipal Onești, piețe, târguri, săli etc.) pe perioada campaniilor electorale, stabilite conform legii.

 Art.5 – Prezenta hotărâre intră în vigoare conform art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, de la data aducerii la cunoștință publică.

 Art.6 Prezenta hotărâre se va comunica:

– Instituţiei Prefectului judeţul Bacău;

– Primarului municipiului Oneşti;

– Poliția Municipiului Onești;

– SC Domeniu Public și Privat Onești SA

Inițiatori,

Consilieri locali 

Gnatiuc Nicolae
Lemnaru Emil
Alexe Corina
Stan Lucian
Sergentu Adrian
Antohe Marica Loredana
Jitcovici Vicențiu Aurelian
Tofan Ioan
Oprea Dănuț

 

vezi mai multe articole
Load More In Politic

vezi si...

Instanța lasă Oneștiul fără viceprimar. Laura Abageru a fost condamnata pentru că ar fi primit mită… trei cutii cu bomboane

Prin pronunțarea, la 19 iunie 2019, a sentinței definitive în dosarul în care a fost cerce…