Depozit de deșeuri ilegale descoperit la Dofteana, de Garda de Mediu

În urma unei sesizări înregistrată la Garda de Mediu Bacău, comisarii de mediu au descoperit un nou depozit de deșeuri menajere și asimilabile, deșeuri textile, deșeuri de plastic și deșeuri vegetale pe malul râului Trotuș, în natură, pe raza comunei Dofteana.

Față de cele constatate, comisarii de mediu au sancționat comuna Dofteana cu amendă în valoare de 50.000 lei și s-au dispus măsuri de curățare a terenului.

Garda de Mediu precizează că în ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 195 din 2005 privind protecția mediului există stipulată obligația autorităților administrației publice locale, precum și a persoanelor fizice și juridice, după caz, de a nu degrada mediul prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel.
De asemenea în ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, art.20 alin. (4) este prevăzut faptul că „Eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise.” Totodată în același act normativ la art.23 alin.(3) este prevăzut faptul că „În cazul deșeurilor abandonate și în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, inclusiv în cazul în care proprietarul terenului pe care sunt abandonate deșeurile nu este cunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către unitatea administrativ-teritorială.”

Distribuie articol
comentezi?!