Garda Națională de Mediu Bacău, împreună cu Poliția Municipiului Onești au descins  în comuna Ștefan cel Mare. Ardeau cablurile electrice ca să recupereze metalul

Garda Națională de Mediu Bacău, împreună cu Poliția Municipiului Onești au descins  în comuna Ștefan cel Mare, sat Rădeana, pentru stoparea fenomenului infracțional de arderea deșeurilor, a izolaţiilor cablurilor electrice, anvelopelor şi a oricăror materiale rezultate din dezmembrări auto.

În cadrul acțiunii s-au oprit de la incendiere sute de kilograme de cabluri electrice izolate și s-au făcut două sesizări penale pentru incendiere de deșeuri.

Arderea izolațiilor electrice poate fi nocivă pentru mediu din mai multe motive:

  1. Emisiile toxice: Izolațiile electrice conțin adesea substanțe chimice toxice, cum ar fi clorura de polivinil (PVC), care poate elibera substanțe toxice, cum ar fi dioxinele, în timpul arderei. Aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană.
  2. Emisiile de CO2: Arderea izolațiilor electrice poate emite cantități semnificative de dioxid de carbon (CO2) și alte gaze cu efect de seră în atmosferă. Aceste emisii contribuie la schimbările climatice și la creșterea temperaturilor globale.
  3. Poluarea solului: Dacă izolațiile electrice sunt arse necontrolat, substanțele toxice și alte substanțe nocive pot ajunge în sol și pot contamina apa subterană.

Pentru a evita aceste probleme, este important să se recicleze izolațiile electrice într-un mod responsabil și să se utilizeze tehnologii de tratare adecvate pentru a minimiza emisiile de gaze cu efect de seră și substanțele toxice.

Trebuie menționat că aceste practici de incendiere a deșeurilor atunci când cantitatea sau impactul asupra mediului ori asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanelor nu poate fi neglijată, constituie infracțiuni conform Ordopnanței de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor și se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Distribuie articol
comentezi?!