O nouă structură a anului școlar. Document supus dezbaterii publice

Ministerul Educației a publicat un proiect de ordin privind structura anului școlar 2023-2024, document care este supus dezbaterii publice.

Potrivit News.ro, proiectul prevede începerea cursurilor în 11 septembrie şi încheierea lor în 21 iunie, excepţie făcând clasele a Vlll-a şi a Xll-a.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 7 iunie 2024, iar pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 14 iunie 2024.

Conform proiectului de ordin, anul şcolar 2023 – 2024 se structurează, pe intervale (module) de cursuri şi intervale de vacanţă, astfel:

-► Cursuri – de luni, 11 septembrie 2023 până vineri, 27 octombrie 2023.
-► Vacanţă – de sâmbătă, 28 octombrie 2023 până duminică, 5 noiembrie 2023.
-► Cursuri – de luni, 6 noiembrie 2023 până vineri, 22 decembrie 2023.
-► Vacanţă – de sâmbătă, 23 decembrie 2023 până duminică, 7 ianuarie 2024.
-► Cursuri – de luni, 8 ianuarie 2024 – până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024 sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ.
-► Vacanţă – o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024. Cursuri – de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024 sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 12 aprilie 2024.
-► Vacanţă – de sâmbătă, 13 aprilie 2024 până duminică, 21 aprilie 2024.
-► Cursuri – de luni, 22 aprilie 2024 până vineri, 21 iunie 2024.
-► Vacanţă – de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024

Propunerile şi sugestiile cu privire la proiectul de act normativ pot fi trimise, până la data de 10 februarie 2023.

Distribuie articol
comentezi?!