Home STIRI SI NOUTATI Politic Sedinta ordinara a Consiliului Local Onesti – joi 30 Ianuarie 2014

Sedinta ordinara a Consiliului Local Onesti – joi 30 Ianuarie 2014

0
106

Sedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău care va avea loc la sediul Consiliului Local, pe data de 30 ianuarie 2014, ora 14,00, cu următoarea propunere de ordine de zi:

1. Proiectul de hotarare privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local.

                 Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

2. Proiectul de hotarare privind aprobarea excedentului bugetar pe anul 2013 şi modul de utilizare al acestuia.

Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

3.  Proiect de hotărâre privind completarea Hotârârii Consiliului Local Oneşti nr.155 din 13 noiembrie 2013 privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale şi a unor taxe speciale pe anul 2014 în municipiul Oneşti.

                                                                        Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotârârii Consiliului Local nr.25 din 28 februarie 2013 privind aprobarea tarifului abonamentelor de parcare şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Oneşti.

                                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2014.

                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea exprimării în lei a chiriilor din contractele de închiriere de la Piaţa Agroalimentară Oneşti încheiate în euro, precum şi prelungirea duratei de închiriere a unor spaţii.

                                                       Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2014 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

                                                            Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Onesti cu Judetul Bacau in scopul realizarii si finantarii in comun a obiectivului “Lucrari de modernizare la secţiile Medicina Interna, Neurologie si O.R.L-Oftalmologie din cadrul Spitalului Municipal Onesti”.

                                                          Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

 

9. Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării denumirii Spitalului Municipal Oneşti în Spitalul Municipal “Sfântul Luca al Crimeei”.

                 Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

 

10. Proiectul de hotarare privind acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare al Municipiului Oneşti” doamnei Loredana Groza Boncea.

                 Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

 

11. Proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii unui drept de superficie către CNTEE “Transelectrica” SA pentru toată durata de viaţă a instalaţiei electrice, asupra unui teren în suprafaţă de 293 mp pentru amplasarea stâlpului 28N, aparţinând LEA 220 kV Gutinaş-Dumbrava, ca urmare a execuţiei lucrării “Supraînălţare LEA 220 kV Gutinaş-Dumbrava în zona depozitului de deşeuri neconform din Municipiul Oneşti”.

                                                             Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2014.

                 Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

13. Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Municipiului Oneşti, bugetul instituţiilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2017.

Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

14. Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. pe anul 2014.

Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local a Fundaţiei “Împreună spre Viitor” şi a Fundaţiei “Victorine Le Dieu” pentru plata utilităţilor aferente spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea.

                                                                             Iniţiatori: Victor Laurenţiu Neghină – primar Nicolae Gnatiuc – viceprimar

 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de stabilire a premiilor acordate elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din Municipiul Oneşti care obţin rezultate deosebite în activitatea desfăşurată pe parcursul unui an şcolar.

                 Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

 17. Proiect de hotarare privind aprobarea finanţării lucrărilor de dezmembrare şi alipire pentru terenurile proprietatea municipiului Oneşti achiziţionate pe teritoriul unităţii administrative teritoriale Caşin.

                 Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar

 

18. Prezentarea situaţiei şi a valorilor pe microzone ale terenurilor de sub spaţiile comerciale.

19. Soluţionarea plângerii prealabile formulate de SC Servsal SA Oneşti împotriva Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.167/20.11.2013 privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau.

20.  Discuţii privind situaţia serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Oneşti.

click pentru download documentatia completa a sedintei – arhiva zip 

vezi mai multe articole
Load More In Politic

vezi si...

Instanța lasă Oneștiul fără viceprimar. Laura Abageru a fost condamnata pentru că ar fi primit mită… trei cutii cu bomboane

Prin pronunțarea, la 19 iunie 2019, a sentinței definitive în dosarul în care a fost cerce…