Primaria Onești, partener intr-o afacere de trei milioane de euro

În municipiul Onești se va realiza o Microhidrocentrală pe râul Trotuș, o investitie de trei milioane de euro, care va aduce la bugetul local bani în plus și va crea și noi locuri de muncă. Proiectul va fi realizat de firma SC RICHARD PROIECT SRL și a fost aprobat de consilieri în ședința de consiliu. Primăria Onești va semna un contract de asociere în partipație cu firma care va realiza construcția microhidrocentralei. Construcția acesteia nu va influența activitatea de furnizare a apei potabile în Onești. În cadrul asocierii, S.C.RICHARD PROIECT S.R.L. se obligă să finanţeze investiţiile necesare realizării microhidrocentralei, care urmează să producă si să comercializeze energie electrică neconvenţională si nepoluantă, societatea obligându-se ca pentru realizarea construcţiei să obţină, pe cheltuiala proprie, toate avizele si autorizaţiile cerute de legea română. Municipiul Onești pune la dispoziție un teren în suprafață de 2,74 HA, aparținând domeniului privat al municipiului Onești. Este vorba de un prundiș, pe malul Trotușului,  pe care nu se putea cosntrui nimic. Municipiul Oneşti va avea dreptul la venituri anuale, cu titlu de beneficii ale asocierii, reprezentând 5% din profitul S.C.RICHARD PROIECT S.R.L., dar nu mai puţin de 22.000 € (TVA inclus), din momentul în care proiectul obține Licența de Producător de la Autoritatea Naționala de Reglemtare în Domeniul Energiei (ANRE). Mai mult, se vor crea și locuri de muncă noi pentru oneșteni. C. BIBIRE http://monitoruldetrotus.ro/primaria-onesti-partener-intr-o-afacere-de-trei-milioane-de-euro/
Etichete